Adobe Stock, autor: Proxima Studio 208405520

Czym jest DOT?

Z boku każdej opony znajdziemy ciąg znaków poprzedzony literami DOT. To oznaczenie, które daje nam sporo informacji na temat gumy, którą widzimy. Niezależnie od kraju, w którym opona została stworzona, czy fabryki, która ją produkowała, znaczenie umieszczonych w tym miejscu cyfr i liczb będzie takie samo. Czego jednak konkretnie możemy się dzięki nim dowiedzieć?

 

Czego dowiemy się z oznaczenia DOT?

 

Sam skrót DOT oznacza Department Of Transport – Departament Transportu – i jest po prostu umownym początkiem numeracji dotyczącej danej opony. Po tym elemencie znajduje się grupa czterech znaków zapisanych w ciągu – dwa pierwsze oznaczają nazwę fabryki, w której została wykonana opona, dwa ostatnie natomiast dają nam informację na temat jej rozmiaru. Następnie na oponie może pojawić się opcjonalnie kolejna grupa czterech znaków, przeważnie zarówno liter, jak i cyfr. Ten zapis jest jednak elementem wewnętrznych oznaczeń stosowanych w danych zakładach produkcyjnych i nie przynosi żadnych nowych informacji kupującemu, nie ma więc żadnego powodu, by trudzić się przy ich rozszyfrowaniu.

 

Bardzo ważnych danych na temat gumy dostarcza za to kolejny ciąg znaków złożony z czterech cyfr – ten mówi nam, kiedy dokładnie została wyprodukowana dana opona. Jest to informacja najczęściej poszukiwana przez kierowców, dlatego często to wyłącznie te cyfry mamy na myśli, gdy mówimy o oznaczeniu DOT. Dwie pierwsze cyfry z tego ciągu oznaczają tydzień wyprodukowania opony, dwie ostatnie zaś są oznaczeniem roku produkcji. Najprościej będzie wytłumaczyć to na przykładzie. Jeśli na oponie znajdują się cyfry 2315 oznacza to, że została ona wyprodukowana w 23 tygodniu 2015 roku.

 

Oznaczenia przed 2000 rokiem

 

Możliwe, choć dziś już bardzo rzadko spotykane, jest oznaczenie daty produkcji, w którym znajdują się tylko trzy cyfry. Wtedy dwie pierwsze oznaczają tydzień produkcji, ostatnia zaś jej rok. Dotyczy to jednak jedynie opon, które zostały wyprodukowane przed 2000 rokiem. Jest to oznaczenie o tyle nieprecyzyjne, że nie podaje, której dekady dotyczy wymieniony rok. Oznaczenie 126 wskazywałoby więc na przykład na 12 tydzień 1996 lub 1986 roku. Żeby odróżnić opony z różnych dekad producenci stosowali więc dodatkowe znaki graficzne. Trójkąt po ciągu cyfr oznaczał na przykład, że opona została wyprodukowana w latach 90. XX wieku. Jak już jednak wspominaliśmy, dziś opony z ubiegłego stulecia to rzadkość, dlatego szansa natrafienia na tego typu oznaczenie jest naprawdę niewielka.

Napisz komentarz