Adobe Stock, autor: Thomas

Korytarz życia – zasady

Od 6 grudnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące tworzenia korytarzy życia oraz jazdy na suwak, które zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Jakim więc zasadom powinni podporządkować się kierowcy? Dlaczego wiedza dotycząca tworzenia drogowych korytarzy ratunkowych jest tak ważna?

Jak należy tworzyć korytarze życia?

Obowiązujące zasady dotyczące tworzenia korytarzy życia zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2202). Od tego momentu kwestia dotycząca ułatwiania przejazdu pojazdom uprzywilejowanym w warunkach zwiększonego ruchu jest uregulowana, a obowiązek umożliwienia tym pojazdom swobodnego przejazdu  – nałożony na wszystkich kierowców.

Co należy zatem zrobić, żeby ułatwić służbom ratowniczym szybkie dotarcie do miejsca wypadku?

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu; 

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu

(Dz. U. 2019 poz. 2202)

Jak najszybciej zapamiętać te zasady?

  • Jeśli poruszasz się lewym skrajnym pasem – zjedź na lewo.
  • Jeśli poruszasz się jednym z pozostałych pasów – zjedź na prawo.

Żeby uświadomić sobie, dlaczego znajomość tych zasad jest tak ważna, zapoznaj się z kampanią edukacyjną “Życie ma pierwszeństwo” przygotowaną przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Możesz obejrzeć ją tutaj.

Co zrobić, gdy występuje zwężenie drogi?

Nowe przepisy określają również, jak należy zachować się w przypadku zatoru na drodze i jednoczesnego wystąpienia zwężenia drogi ograniczającego liczbę dostępnych pasów:

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. 

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

(Dz. U. 2019 poz. 2202)

Na czym w skrócie polega więc tzw. jazda na suwak (naprzemiennego włączania się do ruchu)?

  • Kierowca jadący pasem kontynuowanym ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa samochodowi znajdującemu się na końcu pasa zablokowanego lub kończącego się.
  • W przypadku, gdy na środkowy pas zjeżdżają kierowcy z dwóch stron, pierwszeństwo ma pojazd z pasa prawego, a następnie z pasa lewego. Kierowca z pasa z biegiem kontynuowanym ustępuje więc pierwszeństwa dwóm autom.

Napisz komentarz