źródło: Adobe Stock

Czego nie może zabraknąć w apteczce samochodowej?

Apteczka  pełni funkcję podstawowego zestawu ratowniczego. Dlatego też nie powinno zabraknąć jej w żadnym pojeździe. Jak jednak skompletować jej wyposażenie? Czy można przechowywać w niej także leki? 

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy 

Zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 

(…)

 1. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadu;

(…)

 1. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku. 

(Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)

Udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadku jest łatwiejsze, gdy kierowcy będący świadkami zdarzenia mają do dyspozycji dobrze wyposażone apteczki samochodowe. Mimo że ich posiadanie nie jest obowiązkowe we wszystkich pojazdach, przed każdą podróżą warto upewnić się, że taki zestaw ratunkowy znajduje się na pokładzie. Spełniając ten moralny obowiązek, możesz uratować komuś życie i zadbać o własne bezpieczeństwo.  

Co powinno znaleźć się w apteczce?

Nie ma przepisów, które dokładnie określałyby, co powinno znajdować się w apteczce samochodowej. Dlatego też w naszym kraju pojazdy wyposażane są najczęściej w apteczki spełniające normę DIN 13164 i zawierające:

 • opatrunki indywidualne
 • plastry opatrunkowe różnej wielkości
 • plastry bez opatrunku
 • opaski elastyczne lub półelastyczne
 • bandaże dziane
 • kompresy jałowe z gazy
 • chusty trójkątne
 • nożyczki
 • rękawice lateksowe
 • koc ratunkowy (folia NRC)
 • maseczka do sztucznego oddychania
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Jeśli nie masz czasu na samodzielne wyposażanie apteczki, możesz skorzystać z gotowych rozwiązań. Regularnie sprawdzaj też stan wszystkich akcesoriów i na bieżąco uzupełniaj braki. Pamiętaj, że ze względu na specyficzne warunki panujące w samochodzie, nie zaleca się umieszczania w apteczkach leków (niezależnie od ich formy). 

 

Napisz komentarz